Outsourcing kadrowy

Usługi dotyczące administracji kadr, płac i rozliczeń z ZUS wykonujemy w ramach odrębnej umowy, po podpisaniu której przeprowadzamy nieodpłatny audyt akt osobowych pracowników Klienta. Kompleksowa lub wycinkowa obsługa zgodnie z życzeniem Klienta obejmuje:

  • prowadzenie teczek akt osobowych i kartotek wynagrodzeń
  • sporządzanie informacji, zaświadczeń, ewidencji oraz zgłoszeń wymaganych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, PIS, banki kredytujące pracowników Klienta
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, RP-7, korespondencji kierowanej do komorników
  • aktywne uczestnictwo w opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382