Cennik

 O cenie świadczonych przez nas usług decyduje między innymi:
 • zakres (kompleksowy / ograniczony) i złożoność powierzonych czynności
 • forma organizacyjna Zleceniodawcy
 • ilość dokumentów podlegających księgowaniu
 • termin wykonania usług cyklicznych i niestandardowych, zleconych na czas określony / nieokreślony / jednorazowo
 • wielkość zatrudnienia
 • organizacja współpracy
 • stosowane systemy informatyczne, etc.
Każdorazowo indywidualnie negocjujemy:
 • sposób i termin zapłaty
 • cenę usług określaną w formie:
 • miesięcznego ryczałtu
 • jednorazowego wynagrodzenia
 • ceny jednostkowej (np. za dekret księgowy, obsługę kadrowo-płacową pracownika, wezwanie do zapłaty, wniosek kredytowy, okresowy raport dla jednostek zewnętrznych),
 • określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy poprzedza spotkanie z klientem.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Roździeńskiego 88a
40-203 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382