Doradztwo podatkowe

Umowa o prowadzenie rachunkowości zapewnia Klientom - w cenie usługi - doradztwo podatkowe nie wymagające wydania pisemnej opinii. Ponadstandardowe czynności związane z doradztwem wykonujemy w ramach odpłatnego zlecenia usługi. Posiłkując się udzielonym nam pełnomocnictwem reagujemy na sprawy dotyczące Klienta wymagające obecności w urzędach skarbowych, GUS, KRS, WSA. Naszym mocodawcom udzielamy porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Wspieramy ich ponadto poprzez:

  • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz w procesie przekształceń
  • analizę umów i czynności prawnych pod kątem ewentualnych skutków podatkowych
  • optymalizację podatkową transakcji gospodarczych
  • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do izb skarbowych
  • sporządzanie pisemnych opinii i analiz podatkowych.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Roździeńskiego 88a
40-203 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382