Outsourcing płac / ZUS

Gwarantujemy poufność wynagrodzeń: sporządzamy, księgujemy i archiwizujemy dokumentację dotyczącą płac oraz przygotowujemy i wysyłamy przelewy za pośrednictwem e-banku wybranego przez Klienta.

Usługa płace/ZUS obejmuje m.in. następujące czynności:
 • wprowadzanie danych źródłowych i sporządzanie list płac
 • rejestracja i obsługa umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kart zarobkowych i zasiłkowych
 • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników w ZUS
 • elektroniczny przekaz danych do ZUS
 • przygotowanie pasków płacowych i deklaracji ZUS RMUA zgodnie z dwustronnymi ustaleniami
 • rozliczanie czasu pracy i absencji pracowników
 • naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich
 • obliczanie wszystkich wymaganych prawem potrąceń
 • prowadzenie korespondencji z komornikami i sporządzanie wyliczeń komorniczych
 • wystawianie/potwierdzanie zaświadczeń dot. wynagrodzeń zatrudnionych
 • obliczanie zobowiązań podatkowych pracowników, przekazywanie Zleceniodawcy informacji
 • o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R
 • sporządzanie sprawozdań adresowanych do GUS w zakresie objętym przedmiotem umowy
 • reprezentowanie mocodawców przed urzędem skarbowym, ZUS, GUS, PIP, PIS i innymi instytucjami zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa
 • przygotowywanie/akceptowanie w wybranym banku przelewów dotyczących wynagrodzeń, zobowiązań budżetowych i potrąceń komorniczych, na zasadach i warunkach dwustronnie uzgodnionych.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Roździeńskiego 88a
40-203 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382