Współpraca On-line

W codziennej pracy używamy programów MADAR, CRM NOKEY oarz Saldeo archiwum elektroniczne.
 
Do prowadzenia ksiąg, kadr i płac wykorzystujemy zintegrowany system informatyczny ERP MADAR w wersji online, w technologii WEB, umożliwiający naszym Klientom równoczesną zdalną pracę (fakturowanie, prowadzenie raportu kasowego, magazynu, itd.). Gwarantujemy łatwy dostęp do księgowości internetowej dla użytkowników z różnymi uprawnieniami. Księgowość online spełnia wymogi bezpieczeństwa danych i jest dostępna przez internet w każdym miejscu, analogicznie jak bankowość elektroniczna. Klient mając stały dostęp do programu online, może w dowolnym momencie weryfikować zaawansowanie prac księgowych. Ułatwia to zdecydowanie współpracę z biurem rachunkowym i umożliwia reakcję zwrotna księgowego w czasie rzeczywistym.

Dokumenty księgowe mogą być przekazywane drogą elektroniczną przez skany do systemu elektronicznego archiwum Saldeo. Klient ma do dyspozycji przegląd dokumentów w postaci PDF, które może przeglądać w dowolnym układzie, przesukiwać archiwum oraz generować pliki do płatności bankowej.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382