Bezpieczeństwo

  • Wizerunek naszej firmy współtworzy ustabilizowana załoga o wieloletnim stażu pracy i bogatym doświadczeniu zawodowym popartym świadectwami kwalifikacyjnymi.
     
  • Kierownictwo w firmie sprawują doradcy podatkowi o numerach wpisów 00416 oraz 00807.
  • W marcu 2003 roku firmę NOKEY wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154382, a w lipcu 2009 roku do Rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
     
  • Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa naszym Klientom rokrocznie dodatkowo dobrowolnie ubezpieczamy wykonywane przez nas usługi od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W bieżącym roku suma gwarancyjna z tytułu wykonywanych przez nas usług wynosi łącznie ponad 600,- tys. zł.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382