Wdrażanie systemów informatycznych

Dostrzegamy, wdrażamy i stosujemy nowoczesne formy współpracy z Klientami.

W 2010 roku wdrożyliśmy własny informatyczny system zarządzania CRM stworzony z myślą o kancelariach podatkowych i biurach rachunkowych, w których jakość i terminowość świadczonych usług odgrywa kluczową rolę.

System zbudowany na bazie stosowanych przez nas procedur gwarantuje prawidłowość i kompletność obsługi Klientów poprzez:
  • sprawną, historycznie rejestrowaną komunikację e-mailową, faksową oraz sms-ową pomiędzy doradcami, księgowymi, pracownikami kadr i naszymi klientami
  • automatyzację i standaryzację wykonywanych czynności
  • monitorowanie wyników pracy załogi w procesie rejestrowania zdarzeń i realizacji usług
  • czuwanie na wysyłaniem deklaracji podatkowych i monitorowanie terminów wykonania zadań
  • powiadamianie zainteresowanych o wynikach finansowych i wysokości zobowiązań budżetowych

Naszym Klientom udostępniamy zintegrowany system informatyczny MADAR w wersji online, w modelu SaaS. System zapewnia sprawną obsługę własnej firmy, m.in. fakturowanie, prowadzenie ewidencji magazynowych, rejestrowanie operacji kasowych i bankowych z zachowaniem uprawnień przyznanych poszczególnym pracownikom.

W najbliższej perspektywie planujemy rozbudowę systemu wymiany dokumentów pomiędzy Klientem i biurem rachunkowym za pośrednictwem „serwera dokumentów”. Dokumenty Klienta będą skanowane i przekazywane na serwer jako elektroniczne pliki oznaczone miesiącem i rokiem. W bieżącej pracy biuro rachunkowe będzie korzystało z dokumentów przekazanych elektronicznie i archiwizowanych na serwerach zleceniobiorcy, z zachowaniem dostępu do plików obu stron w celach kontrolnych.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382