Nokey CRM

W 2010 roku wdrożyliśmy własny informatyczny system zarządzania CRM, który zapewnia komunikację e-mailową, faksową oraz sms-ową pomiędzy doradcami, księgowymi, pracownikami kadr i naszymi Klientami. System zbudowany na bazie stosowanych przez nas procedur gwarantuje prawidłowość i kompletność obsługi przez pracowników oraz zapewnia krok po kroku rejestrowanie zdarzeń gospodarczych. NOKEY CRM czuwa nad procesem wysyłki deklaracji podatkowych i powiadamiania klientów o wynikach finansowych oraz kwotach podatków do zapłaty.

Aplikacja NOKEY CRM ma na celu:
  • wierne odwzorowanie rzeczywistych obiegów dokumentów oraz procedur i procesów
  • automatyzację i standaryzację wykonywanych czynności
  • realizację strategii nakierowanej na zwiększanie zadowolenia klientów oraz doskonalenie stałego kontaktu z klientami i kontrahentami
  • podniesienie jakości świadczonych usług, m.in. dzięki wyeliminowaniu błędów
  • wsparcie pracowników poprzez budowanie procedur i monitorowanie terminów wykonania zadań
  • scentralizowanie chronologicznie zapisywanych oraz skategoryzowanych danych klienta w bazie, umożliwiające szybki i łatwy dostęp do historycznych zdarzeń.

Zobacz aplikację Nokey CRM (PDF)

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382